Credit beheer verbeteren

Krediet beheer is een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Het wordt ook wel aangeduid als credit management. Het is maar net of je liever de Engelse of Nederlandse term gebruikt. Krediet beheer richt zich op drie aspecten. Credit beheer verbeteren werkt dan ook aan de hand van die drie aspecten. Het gaat bij krediet beheer verbeteren over het beperken van kredietrisico’s, het verkorten van betalingstermijnen en het vergroten van werkkapitaal – ofwel de cashflow. Dat is natuurlijk vrij logisch.

Werkkapitaal vergroten en betalingstermijnen verkorten

Je werkkapitaal vergroten doe je natuurlijk niet zomaar. Dat is een kwestie van plannen en managen. Je moet hier wel gericht mee bezig zijn om je krediet beheer te verbeteren. Datzelfde geldt natuurlijk voor alle aspecten voor krediet beheer verbeteren. Het verkorten van betalingstermijnen lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het werkt twee kanten op. Je wil snel betaald worden en je wil snel je schulden aflossen. Maar dat laatste gaat natuurlijk niet als er niet voldoende geld in de kas is om schulden af te lossen. En daarvoor moeten jouw debiteuren weer betalen.

Credit beheer verbeteren

Kredietrisico’s beperken

Het lijkt misschien het meest ingewikkeld, maar het is eigenlijk beter beheersbaar dan de andere factoren: het beperken van kredietrisico’s. Risico’s zul je wel moeten nemen in een bedrijf als je succes wil behalen en blijven behalen, maar je kunt dit ook gecalculeerd doen. Neem dus niet te veel kredietrisico’s en denk goed na over kredietkeuzes. Zo kun je de kredietrisico’s beperken en je krediet beheer verbeteren.