Als bedrijf wil je dat medewerkers veilig werken tijdens projecten en hun reguliere werkzaamheden. Daarom biedt G4S veiligheidsprofielen die waken over de veiligheid, zodat de veiligheid van iedereen gewaarborgd is. Denk hierbij aan een veiligheidsexpert die in het werkveld rondloopt en kan ingrijpen als dat nodig is. G4S detacheert deze veiligheidsexperts in uiteenlopende functies voor deze projecten en reguliere werkzaamheden, waaronder brandpreventie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid. Het is dus mogelijk om een brand en veiligheidswacht in te schakelen om brandgevaar te minimaliseren. Door in het werkveld te lopen kan deze expert meteen zien wat er goed en minder goed gaat en zo meteen ingrijpen. Op die manier leren de medewerkers heel goed hoe ze veilig kunnen werken en het brandgevaar kunnen minimaliseren.

Wat is een brand en veiligheidswacht?

Een brand en veiligheidswacht houdt zich dus bezig met brandveiligheid, brandpreventie maar zorgt ook in het geheel voor een veilige werkplek. Dit doet hij of zij door brandgevaar te minimaliseren en in noodsituaties te handelen volgens de regels en voorschriften. Risicovolle taken kunnen dankzij deze expert veilig worden uitgevoerd. De brand en veiligheidswacht is zeer ervaren en erop getraind om in de moeilijkste omstandigheden adequaat te reageren op een onveilige situatie. Ze zien erop toe dat iedereen de nodige preventieve maatregelen treft, zodat de kans op onveilige situaties vermindert. De expert houdt toezicht, maar springt ook zeker in als het mis dreigt te gaan.

Taken van brand en veiligheidswacht

Om te zorgen dat een werkomgeving veilig is en in te kunnen springen bij noodsituaties, moet de brand en veiligheidswacht een aantal taken uitvoeren. De expert houdt daarbij algemeen toezicht, maar houdt ook toezicht op brandgevaarlijk werk en bij besloten ruimten. Daarnaast controleert hij of zij alle vergunningen en alarmeert bij gevaar. Andere taken zijn een start-werkbespreking en een eerstelijnsinterventie houden als dat nodig is.